Top
Zarząd Białostockiego Oddziału PTTK w Białymstoku pragnie poinformować, iż w 2017 roku otrzymał z Powiatu Bielskiego dofinansowanie na realizację projektu: Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych. W ramach dofinansowania uprawnieni znakarze naszego oddziału wykonają w terenie roboty znakarskie polegające na odnowieniu oznakowania turystycznego szlaku pieszego „Szlakiem prawosławnych świątyń” (kolor znaków żółty) na długości 12 km i przebiegu: granica powiatu – Krzywa – Szczyty-Dzięciołowo – Orla – Spiczki. Realizacja w/w projektu przyczyni się do wzmożenia ruchu turystycznego na terenie Powiatu Bielskiego, zwiększy bezpieczeństwo turystów, a także poprawi komfort poruszania się po w/w szlaku. Dodatkowo szlak ten stanowi promocję najpiękniejszych i najciekawszych miejsc Powiatu Bielskiego, przede wszystkim pod względem zabytkowym (np. synagoga w Orli) i kulturowym (szczególnie architektury cerkiewnej i innych obiektów kultu prawosławia).

Zarząd Białostockiego Oddziału PTTK w Białymstoku pragnie poinformować, iż w 2017 roku otrzymał z Gminy Czarna Białostocka dofinansowanie na realizację projektu: Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych. W ramach dofinansowania uprawnieni znakarze naszego oddziału wykonają w terenie roboty znakarskie polegające na odnowieniu oznakowania dwóch szlaków turystycznych: pieszego „W. Sławińskiego” (kolor znaków zielony) na długości 10 km i przebiegu: granica gminy – Ratowiec – Wólka Ratowiecka – Klimki – Czarna Wieś Kościelna – Czarna Białostocka oraz konnego „Kresowe wędrówki” (kolor znaków pomarańczowy) na długości 10 km i przebiegu: granica gminy – Ratowiec – Wólka Ratowiecka – Ruda Rzeczka – gaj. Czumażówka – granica gminy. Realizacja w/w projektu przyczyni się do wzmożenia ruchu turystycznego na terenie Gminy Czarna Białostocka, zwiększy bezpieczeństwo turystów, a także poprawi komfort poruszania się po w/w szlakach. Dodatkowo szlaki te stanowią promocję najpiękniejszych i najciekawszych miejsc Gminy Czarna Białostocka, przede wszystkim pod względem przyrodniczym (Puszcza Knyszyńska) i kulturowym (rękodzieło ludowe w Czarnej Wsi Kościelnej).

Zarząd Białostockiego Oddziału PTTK w Białymstoku pragnie poinformować, iż w 2017 roku otrzymał z Gminy Choroszcz dofinansowanie na realizację projektu: Odnowienie oznakowania turystycznych szlaków pieszych. W ramach dofinansowania uprawnieni znakarze naszego oddziału wykonają w terenie roboty znakarskie polegające na odnowieniu oznakowania dwóch turystycznych szlaków pieszych: „Szlak Z. Glogera” (kolor znaków zielony) na długości 18 km i przebiegu: granica gminy – Krupniki – Sienkiewicze – Choroszcz – Ruszczany – Rogówek – Rogowo – Pańki – granica gminy (jaz na rzece Narew) oraz „Szlak nadnarwiański” (kolor znaków żółty) na długości 11 km i przebiegu: Pańki – Kruszewo – Śliwno – Izbiszcze – granica gminy. Realizacja w/w projektu przyczyni się do wzmożenia ruchu turystycznego na terenie Gminy Choroszcz, zwiększy bezpieczeństwo turystów, a także poprawi komfort poruszania się po w/w szlakach. Dodatkowo szlaki te stanowią promocję najpiękniejszych i najciekawszych miejsc Gminy Choroszcz, przede wszystkim pod względem przyrodniczym (Narwiański Park Narodowy) i zabytkowym (np. letnia rezydencja Branickich w Choroszczy).

Zarząd Białostockiego Oddziału PTTK w Białymstoku pragnie poinformować, iż nastąpiła zmiana w przebiegu turystycznego szlaku pieszego „Świętej Wody” (kolor znaków niebieski) Białystok – Wasilków – Supraśl. Początek szlaku został przeniesiony z ul. Dziesięciny (końcowy przystanek MPK nr 5) na ul. Wysockiego (końcowy przystanek MPK nr 9). Zmiana ta została podyktowana powstałymi dwoma ciągami komunikacyjnymi o bardzo dużym natężeniu ruchu, które szlak ten przecinał, tj. ul. Gen. Maczka oraz ul. 1000-lecia PP (wylot na Augustów). Chodziło tu przede wszystkim o względy bezpieczeństwa oraz komfort wędrowania. Modyfikacji uległ także odcinek szlaku Studzianki – Supraśl. Wynikło to z faktu zniszczenia kładki przez rzekę Supraśl, co od około 4 lat uniemożliwia wędrowanie na tym odcinku. Obecnie trasa ze Studzianek prowadzi przez Zapieczki do Podsupraśla, a następnie do Supraśla. W/w zmiany zostały zaakceptowane przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK. Serdecznie zapraszamy do korzystania z przepięknej trasy prowadzącej m.in. przez Wasilków, sanktuarium w Świętej Wodzie, dolinę rzeki Supraśl, fragment Puszczy Knyszyńskiej oraz Supraśl.

Baner