TopPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców jest organizacją z bardzo bogatym programem działania, otwartą dla wszystkich. Swoim członkom i wszystkim zainteresowanym oferuje pomoc w realizacji własnych zamierzeń oraz możliwość udziału w organizowanych imprezach.

Kaziuki w Wilnie 4-5.03.2017

Tradycją polską utrzymywaną przez mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny, a także innych miast na terenie Litwy są tzw. "KAZIUKI". Dnia 4 marca jest obchodzone święto Patrona Litwy - Św. Kazimierza. W tygodniu poprzedzającym lub w tygodniu, w którym przypada to święto, prezentowany jest dorobek twórczości ludowej, można obejrzeć występy zespołów ludowych, a przede wszystkim, co jest dużą atrakcją - na licznych straganach kupić wspaniałe palmy wielkanocne oraz wyroby rękodzieła artystycznego


Dzień I
Wyjazd z Białegostoku godz. 5.30 z Supraśla, Przejazd do Wilna - spotkanie z przewodnikiem zwiedzanie - stare miasto z Ostrą Bramą, Katedra wileńska, kościół p. w. Św. Piotra i Pawła, cmentarz na Rossie, i inne atrakcje, Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg
Dzień II
Śniadanie w hotelu – Udział w Jarmarku Kaziukowym na stary mieście. Zakup palm wielkanocnych i innych pamiątek związanych z tradycją kaziukową. Przejazd do Trok spacer z przewodnikiem – Zamek Wielkich Książąt Litewskich. Powrót do Białegostoku w późnych godz. wieczornych.
Cena 295 zł/os. , członkowie PTTK 285zł. i zawiera:
- nocleg w hotelu *** pok 2, os.
- wyżywienie - obiadokolacja, śniadanie
- przewodnik polskojęzyczny 1 dzień
- opieka pilota
- ubezpieczenie
- przejazd autokarem


Zapisy przyjmuje do dnia 22.02.2017r.
Białostocki Oddział PTTK
Ul. Lipowa 18
15-427 Białystok
Tel. 85 6523005 lub 512 768 818 lub 508323817

Białostocki Oddzial Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego został utworzony w 1950r. Od ponad 50 lat działaczami oddziału są znawcy i entuzjaści różnych dziedzin turystyki kwalifikowanej oraz popularnej turystyki autokarowej, instruktorzy krajoznawstwa, nauczyciele-opiekunowie Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych, przewodnicy, piloci wycieczek, przodownicy turystyki pieszej, górskiej i
kajakowej,organizatorzy turystyki.


Zarząd Białostockiego Oddziału PTTK w Białymstoku pragnie poinformować, iż w 2016 roku otrzymał z Gminy Choroszcz dofinansowanie na realizację projektu: Odnowienie oznakowania turystycznego szlaku konnego "W dolinie górnej Narwi". W ramach dofinansowania uprawnieni znakarze naszego oddziału wykonają w terenie roboty znakarskie na odcinku: granica Gminy Choroszcz - Mińce - Gajowniki - Barszczewo - Zastawie - Choroszcz, na długości 12 km. Realizacja w/w projektu przyczyni się do wzmożenia ruchu turystycznego na terenie Gminy Choroszcz, zwiększy bezpieczeństwo turystów, a także poprawi komfort poruszania się po w/w szlaku.Baner